Skapa OP Kassa-konto

Med koden kan du testa tjänsten. För att beställa tjänsten måste också beställningsblanketten fyllas i. Alla fält är obligatoriska.

Namnet används i kassaapplikationen som användarnamn.
Du får åtkomstkoden för inloggning till kassaapplikationen per sms.
E-postadressen fungerar som din användarkod och kan endast användas för ett användarkonto.
Lösenordets säkerhet
Lösenordet ska ha minst 8 tecken.
fisven